Co znamená investice ve srovnání s úsporami?

Otázka: Co znamená investice? při dotazu na úspory se stává zásadní. Úspory jednoduše znamenají odkládání části výdělku v průběhu času. Naspořené množství peněz nepodléhá žádnému riziku, a proto vám nepomůže získat žádné zisky ani výnosy. Jeho zhodnocení však zůstává víceméně stagnující, protože se nepřidává nad rámec toho, co přidáváte každý měsíc.

Na druhé straně je definice investice založena na konceptu vydělávání výnosů nebo zisku z peněz, které jste poprvé vložili do fondu nebo utratili za nákup aktiv. Pamatujte, že zapojení rizika je to, co je činí ziskovými.

Když rozumíte tomu, co znamená investice, pamatujte, že existuje přímá souvislost mezi výnosy a rizikem, což znamená, že čím významnější je související riziko, tím vyšší jsou šance na získání vyšších výnosů. To je důvod, proč, když identifikujete „co znamená investice?“ pro vás musíte zkontrolovat rizikový profil různých možností a přezkoumat svou ochotu riskovat.