Co je to investice?

Investice je v podstatě aktivum, které je vytvořeno se záměrem umožnit růst peněz. Vytvořené bohatství lze použít pro různé cíle, jako je uspokojování nedostatků v příjmech, spoření na důchod nebo plnění určitých specifických závazků, jako je splácení půjček, placení školného nebo nákup jiného majetku. Pochopení definice investice je zásadní, protože někdy může být obtížné vybrat ty správné nástroje k naplnění vašich finančních cílů. Znalost významu investice ve vaší konkrétní finanční situaci vám umožní činit správná rozhodnutí.

Investice vám mohou přinést příjem dvěma způsoby. Za prvé, pokud investujete do prodejného aktiva, můžete získat příjem formou zisku. Za druhé, pokud se investuje do plánu generujícího návratnost, získáte příjem prostřednictvím akumulace zisků. V tomto smyslu lze „co je investice“ chápat tak, že investice jsou o vkládání vašich úspor do aktiv nebo předmětů, které mají vyšší hodnotu, než je jejich počáteční hodnota, nebo do těch, které časem pomohou vytvářet příjem. Z finančního hlediska je investiční definice aktivem, které je získáno se záměrem umožnit jeho zhodnocení v průběhu času.