Jak byste měli investovat?

Zde je několik důležitých bodů, které musíte mít na paměti, než se rozhodnete investovat.

1. Analyzujte své finanční potřeby

Nejprve analyzujte svou finanční situaci, pokud jde o toleranci k riziku, investiční cíle a další faktory, jako je velikost rodiny, počet vydělávajících členů a životní cíle. Můžete si dokonce vzít pomoc od finančního profesionála. Pomůže vám objasnit jakékoli pochybnosti o tom, „co pro vás znamená investice?“ a identifikovat vhodné možnosti.

2. Diverzifikace investic

Vybudujte si diverzifikované finanční portfolio podle svých investičních cílů vložením svých prostředků do různých nástrojů pro udržení správné rovnováhy mezi rizikem a výnosy.

Při přemýšlení o tom, „co znamená investice“ a „kam investovat“, zvažte také upřednostnění těch nástrojů, které vašim blízkým nabízejí bezpečí. Může zahrnovat smlouvy životního pojištění, jako je termínovaný plán , ULIP (úplná forma ULIP: Unit Linked Insurance Plan) a další podobné nástroje. Můžete zvážit cíle investice, abyste z ní generovali odpovídající výnosy.

3. Časové období

Měli byste také vědět, že je obtížné odpovědět na to, co znamená investice pro konkrétního jednotlivce, aniž byste vzali v úvahu časové období. To je důvod, proč při zvažování toho, co je investice, vědět, kolik máte času, než své investice proměníte na hotovost. To je zásadní prvek, který určuje vaše investiční cíle. V závislosti na vašich požadavcích si můžete vybrat krátkodobé nebo dlouhodobé fondy.

4. Pravidelné přehodnocování

Své úspory můžete investovat do některé z investičních možností v Indii a vytvořit tak korpus, který bude sloužit jako zdroj příjmů po odchodu do důchodu.

Vzhledem k tomu, že fondy jsou ovlivňovány tržními silami, je nezbytné, abyste je pravidelně pečlivě sledovali. Můžete také zvážit úpravu, pokud vaše portfolio negeneruje dobré výnosy.